Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna

O SZKOLE
Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły

Informacje

Z ŻYCIA SZKOŁY
Projekt: "Przez aktywność do sukcesu"
Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego

KONTAKT
splec@splecka.itl.pl

INTERTELE


      

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO        

            Tymi słowami 219 lat temu Hugo Kołłątaj – jeden ze współtwórców Konstytucji 3 Maja zachęcał i nawoływał Polaków do podjęcia wszelkich wysiłków mających na celu ratowanie ojczyzny, której groził całkowity upadek.

            Konstytucja z 1791 roku należy do największych dzieł prawno – politycznych I Rzeczypospolitej. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie – po amerykańskiej, ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe kwestie społeczno – prawne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych, wreszcie zagadnienia związane z obronnością całości terytorium Rzeczypospolitej.

            Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbył się 4 maja uroczysty apel upamiętniający to wielkie dzieło. Uczniowie klasy I, IV i VI, pod opieką p. Haliny Warzochy przypomnieli wszystkim, jak w trudnych dla Polski czasach II polowy XVIII wieku zaświecił dla naszego państwa jasny promyk nadziei.

Bogdan Kruczek

Zobacz galerię: