www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprezZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Projekt: "Przez aktywność do sukcesu"
Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia z EFS

 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

            Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku, popularnie nazywana Konstytucją 3 – go Maja, była ostatnią próbą reformowania i ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed ostatecznym upadkiem, w obliczu zagrożenia płynącego ze strony jej ówczesnych sąsiadów. Wprowadzała wiele nowatorskich, jak na tamte czasy, przepisów i praw, likwidując jednocześnie to, co było złe i wpływało na jej zacofanie, ospałość i marazm.

            W naszej tradycji Konstytucja 3 – go Maja przetrwała jako symbol zrywu Polaków. Dowód na ich odwagę, wewnętrzną siłę, zdolność do pokonywania własnych słabości i prawo do wolności. Pokazywała, że Polacy są narodem zdolnym wzbić się ponad przeciętność i potrafiącym wskazać innym drogę do niezawisłości i nowoczesności zarazem.

            To właśnie dla upamiętnienia tamtych wydarzeń, w dniu 4 maja, odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów klasy IV pod opieką p. Haliny Warzochy.

Bogdan Kruczek