www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA

 

11 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce odbył się uroczysty apel, na który przybyli nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie placówki.

Oprawę artystyczną imprezy przygotowali uczniowie samorządu szkolnego pod kierownictwem Wojciecha Kruczka. Przedstawiono program muzyczno - słowny, w którym dzieci dziękowały nauczycielom i pracownikom szkoły za trud pracy. Uczniowie na zakończenie wręczyli kadrze nauczycielskiej symboliczne róże i jeszcze raz złożyli życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej.

W dalszej części spotkania głos zabrała dyrektor szkoły pani Bogusława Kośmider, która złożyła gorące życzenia nauczycielom i pracownikom.

Wojciech Kruczek