www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

DZIEŃ PATRONA

 

 30 października 2013 r., jak co roku, obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt w naszej szkole - Dzień Patrona - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 uroczystą Mszą św.

Następnie uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie zgromadzili się w szkole, gdzie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny na temat naszego Patrona.

Po części artystycznej zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego "Postać Kardynała Wyszyńskiego". Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

 

Halina Warzocha