www.splecka.itl.pl

 
 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprezZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Projekt: "Przez aktywność do sukcesu"
Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia z EFS

 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

WYJAZD DO CENTRA ZABAW "FANTAZJA"

            Zabawa jest jedną z głównych form działalności człowieka, a swoimi korzeniami sięga najodleglejszych początków ludzkości. Historia nie zna cywilizacji, która nie znałaby jakichś form zabawy. Jest ona jednak szczególnie ważna w wieku dziecięcym, gdyż spełnia bardzo istotne w tym czasie funkcje psychologiczne i społeczne. Ma duże walory kształcące i wychowawcze, sprzyja rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka, zaspokaja także jego potrzeby ruchu i działania. Wszyscy wiemy, jak bardzo zabawa jest potrzebna, jak dużo przynosi radości, jak wiele uczy i jak głęboko zapada w serca i pamięć. „Nauka przez zabawę”, to również jeden z elementów dzisiejszego kształcenia wczesnoszkolnego.

            W dniu 1 grudnia dzieci z klas 0 – 3, wraz ze swoimi wychowawcami udały się na wycieczkę do Centra Zabaw „Fantazja” w Rzeszowie. Tutaj, we wspaniale urządzonym miejscu do zabawy, mogły do woli oddać się dziecięcej fantazji, pomysłowości, zaradności i zwinności. Na koniec zaś, z uwagi na zbliżający się dzień św. Mikołaja, organizatorzy obdarowali wszystkich słodyczami.

Bogdan Kruczek