www.splecka.itl.pl

 
 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprezZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego


 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

ROK 2013/2014

MIESIĄC

NAZWA IMPREZY

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

SU

Wybory do SU

SU

Rocznica wybuchu II wojny światowej

SU

Sprzątanie Ziemi

Wychowawcy klas

Święto Pieczonego Ziemniaka

Wychowawcy klas

PAŹDZIERNIK

Przyjęcie dzieci z klas I w poczet uczniów

E. Hubka

Rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

SU

Dzień Patrona

Klasy IV - VI, ks. St. Kowal,

H. Warzocha, W. Kruczek

LISTOPAD

Płomienie pamięci

SU,

Wychowawcy klas

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Klasy IV - VI, A. Kruczek,

B. Kruczek, W. Kruczek

Andrzejki

Kl. III, SU

GRUDZIEŃ

Odwiedziny Św. Mikołaja

Ks. St. Kowal

Szkolny opłatek

Klasy I-III, IV-VI,  

H. Warzocha, A. Kruczek,

E. Hubka

STYCZEŃ

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy klas 0-III

Zabawa karnawałowa

Rada Rodziców, wychowawcy klas

LUTY

Poczta Św. Walentego

SU,  J. Groszek

Ferie w szkole

Wszyscy nauczyciele

MARZEC

 

Dzień Kobiet

SU

Powitanie wiosny

Wychowawcy klas, SU

Święto Literatury

H. Warzocha

Szkolny konkurs plastyczny: „Promocja zdrowego stylu życia”

J. Groszek, E. Hubka

KWIECIEŃ

Pogotowie naukowe

H. Warzocha, B. Kośmider

Konkurs pisanki wielkanocnej.

B. Kruczek, J. Groszek

Tradycje wielkanocne

Klasy IV - VI A. Kruczek,

H. Warzocha, W. Kruczek

Obchody Dnia Ziemi

A. Kruczek

Kwiecień miesiącem pamięci narodowej

B. Kruczek

MAJ

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Klasa II i III – M. Mucha,

W. Kruczek

VI Gminny Konkurs Matematyczny „MATLEC”

A. Kruczek, B. Kośmider

Turniej gier sportowych

W. Kruczek

CZERWIEC

Zielona Szkoła -  wycieczki, ogniska, biwaki

Wychowawcy klas

Wielki Piknik Rodzinny

B. Kośmider,

wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców

Dzień Dziecka

Rada Rodziców, wychowawcy klas

Zakończenie roku szkolnego,

Pożegnanie absolwentów

B. Kośmider, A. Kruczek,

H. Warzocha