www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

 TOPIENIE MARZANNY

 

21 marca rozpoczyna się kalendarzowa (astronomiczna) wiosna. W  tym dniu noc i dzień stają się równej długości. Przyroda budzi się z zimowego snu. Trawa zaczyna robić się zielona, kiełkują rośliny, pojawiają się pierwsze pąki na drzewach. Na dworze robi się coraz cieplej. Rolnicy zaczynają pierwsze siewy zbóż jarych i oczekują na plony.

Dawniej ludzie wierzyli, że obrzęd topienia Marzanny może im to przyśpieszyć, ma też symbolizować dostatek w nadchodzącym roku. Kukłę Marzanny wykonywało się z wiechcia słomy lub kopii. Ubierało się ją w białą suknię oraz przyozdabiało wstążkami, koralikami i kwiatami. Tak wykonaną kukłę podpalało się i wrzucało do rzeki. Miało to symbolizować odejście zimy i nadejście wiosny.

Ten obrzęd przetrwał do dzisiejszych czasów, ale nabrał zabawowy charakter.  W tym dniu jest to wspaniała zabawa dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to też okazja do wyjścia ze szkoły, aby przepadły lekcje.

Także i w naszej szkole obrzęd topienia Marzanny jest podtrzymywany po dzień dzisiejszy. Uczniowie klas 0-3 pod opieką swoich wychowawców postanowili rozprawić się ze srogą i długą zimą. W domu, przy pomocy rodziców, wykonali piękną kukłę, a następnie z całym orszakiem zanieśli nad rzekę, gdzie ją spalili, a następnie wrzucili do wody. Nieodzownym elementem pożegnania zimy jest  recytacja  wiersza:

„Marzanno, Marzanno

Ty zimowa panno

W wodę cię rzucamy,

Bo wiosnę witamy”.

Teraz już na pewno zła i długa zima do nas nie wróci.