www.splecka.itl.pl

 
 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprez
Rada Rodziców
UczniowieZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Projekt: "Przez aktywność do sukcesu"
Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia z EFS

 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

 „MATLEC” – KOLEJNY MAŁY KROK DO SUKCESU

Trudno wyobrazić sobie codzienność bez matematyki. Jest potrzebna do poznawania i rozumienia świata, do wykonywania obliczeń i interpretowania otrzymanych wyników. Często zdarza się, że nie rozumiemy potrzeby matematyki w naszym życiu. Ale czy wyobrażamy sobie świat bez konstruowania maszyn, projektowania domów, czy całych osiedli. Kiedy planujemy wycieczkę, czy liczymy dni do wakacji. Matematyki używamy do orientacji w terenie, do określania czasu w każdym kraju na świecie, a nawet do tak banalnych czynności, jak pieczenie ciasta – w końcu musimy odmierzyć składniki. Nie zawsze nasza młodzież tak entuzjastycznie podchodzi do konieczności uczenia się matematyki: „to mi nie potrzebne”, „po co się tego uczymy”, „w sklepie nie dam się oszukać i to wystarczy”. Walczymy z tym podejściem. Chcemy, aby młodzi ludzie rozumieli znaczenie logicznego myślenia, jakie daje poznanie „królowej nauk”. Staramy się wpajać ciekawość świata, co nieodłącznie wiąże się zrozumieniem matematyki, chcemy, aby uczniowie szukali nowych rozwiązań, rozwijali swoje zainteresowania, umiejętnie stosowali zdobytą wiedzę do zgłębiania problemów. A matematyka wykorzystywana jest zarówno w naukach przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, jak i technicznych i inżynieryjnych. Czasami uczniom wydaje się, że matematyka, to przedmiot, w którym pełno jest tajemniczych wzorów i dziwnych określeń. Jednak my – nauczyciele wiemy, że przygotowanie w szkole pozwoli sprawdzić matematyczny arsenał w wielu dziedzinach życia i przekonać się, że teoria przedkłada się na praktykę. Dlatego organizujemy dodatkowe zajęcia, przygotowujemy konkursy.

  Przykłady zastosowań można by mnożyć w nieskończoność. Dlatego my staramy się wpajać sympatię do tego przedmiotu od początku. Po „Orliku Matematycznym” dla klas I-III organizowanym przez Szkołę Podstawową z Błażowej, my przybliżamy świat matematyki uczniom klas IV-VI. Już po raz piąty w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lecce zorganizowany został Gminny Konkurs Matematyczny „MATLEC”. Konkurs jest jednoetapowy i podzielony na trzy poziomy: poziom I (dla uczniów klasy IV), poziom II (dla uczniów klasy V) i poziom III (dla uczniów klasy VI). Szkoła podstawowa zgłasza do udziału w konkursie maksymalnie 3 uczniów, którzy w ciągu 45 minut samodzielnie rozwiązują test wyboru. W przypadku uzyskania przez uczniów takich samych wyników komisja wybiera laureata po przeprowadzeniu „dogrywki”, czyli rozwiązywaniu zadań na czas.

W tym roku 26 maja w przyjaznej i życzliwej atmosferze odbył się kolejny matematyczny turniej. Za zgodą uczestników przedstawiamy wszystkich laureatów:

Poziom I:

I miejsce - Jakub Hamerla ze Szkoły Podstawowej z Błażowej

II miejsce - Mateusz Bieszczad ze Szkoły Podstawowej z Lecki

III miejsce – Łukasz Groszek ze Szkoły Podstawowej z Błażowej
Poziom II:

I miejsce – Jakub Bator ze Szkoły Podstawowej z Lecki

II miejsce – Bartłomiej Rząsa ze Szkoły Podstawowej z Futomy

III miejsce – Dominika Materna ze Szkoły Podstawowej z Nowego Borku

Poziom III:

I miejsce - Damian Wielgos ze Szkoły Podstawowej z Futomy

II miejsce - Marcin Samek ze Szkoły Podstawowej z Białki

III miejsce – Magdalena Kuś ze Szkoły Podstawowej z Białki
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą małą kampanię pod hasłem: „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” (Roger Bacon). Szczególne wyrazy wdzięczności składamy nauczycielom, którzy przygotowują uczniów do konkursu, a przede wszystkim paniom: Ewie Stec (SP Błażowa Dolna), Monice Kozdraś-Grzesik (SP Błażowa) oraz panu Adamowi Groszkowi (SP Futoma), którzy co roku wchodzą w skład komisji konkursowej, pomagając wyłonić zwycięzców.

Organizatorzy konkursu:

Agnieszka Kruczek

Bogusława Kośmider