www.splecka.itl.pl

 
 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 
Nauczyciele uczący w szkole

dyrektor szkoły - Bogusława Kośmider

Jadwiga Borek - oddział przedszkolny

Joanna Groszek - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Ewa Hubka - edukacja wczesnoszkolna

Monika Mucha - edukacja wczesnoszkolna

Halina Warzocha  - język polski, biblioteka

Agnieszka Kruczek – matematyka, przyroda, informatyka

Bogusława Kośmider - matematyka

Bogdan Kruczek - historia i społeczeństwo

Monika Strutyńska-Kopyć - język angielski

Bogumiła Sieńko - język angielski

Wojciech Kruczek - muzyka, wychowanie fizyczne

ks. Stanisław Kowal - religia