www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

HEJ HO, HEJ HO, DO SZKOŁY BY SIĘ SZŁO ...

 

W poniedziałek, 2 września 2013 roku, uczniowie naszej szkoły uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. Spotkanie w szkole poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona w nowym kościele. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczął się uroczysty apel. Na wstępie pani dyrektor powitała wszystkich,  kierując  serdeczne powitanie do pierwszoklasistów oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Życzyła wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy. Następnie przedstawiła wychowawców klas. W tym roku wychowawstwa przedstawiają się następująco: oddział przedszkolny – pani Joanna Groszek, klasa 1 – pani Ewa Hubka, klasa 2 i 3 – pani Monika Mucha, klasa 4 i 5 – pani Halina Warzocha oraz klasa 6 – pani Agnieszka Kruczek. Po uroczystym apelu, który odbył się na korytarzu szkolnym, uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

W tym roku naukę w Szkole Podstawowej w Lecce rozpoczęło 45 uczniów w klasach 1-6 oraz 11 dzieci w oddziale przedszkolnym.

 

Joanna Groszek