www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

 PASOWANIE NA UCZNIA

 

Dnia 16 października 2013r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie klas 0-VI, rodzice uczniów kl. I, dyrektor i nauczyciele oraz  przedstawiciel BS w Błażowej. Pani dyrektor, przedstawiciel SU i uczniowie z klas II i III powitali pierwszaków.  Od początku roku szkolnego dzieci z klasy pierwszej przygotowywały się do tej dla nich tak ważnej i uroczystej chwili. Uczyły się piosenek, wierszy i tańca by mogły zaprezentować, że są gotowe zostać uczniami szkoły.

Złożyły również uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Lecce im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Na pamiątkę pasowania uczniowie otrzymali od rodziców książki, a uczniowie klas II i III złożyli im życzenia i miłe upominki  otrzymali również książeczki oszczędnościowe od przedstawiciela BS.

Uroczystość zakończyła się smacznym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.  

    

Ewa Hubka