www.splecka.itl.pl

 
 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprezZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego


 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

W  2006 r. i 2007 r. szkoła otrzymała pracownie komputerowe, zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość nauki w nowoczesnych pracowniach informatycznych.