www.splecka.itl.pl

 
 

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprez
UczniowieZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia z EFS
INDYWIDUALIZACJA 


 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

 VIII PIESZY RAJD BŁAŻOWSKI

 

9 czerwca 2010 r. odbył się VIII Pieszy Rajd Błażowski. Tym razem zaszczyt organizacji imprezy przypadł Szkole Podstawowej w Lecce.

W rajdzie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Błażowa. Dziesięcioosobowe grupy z opiekunami przybyły do szkoły w Lecce o godz. 9.30. Tutaj na boisku sportowym pani dyrektor B. Kośmider powitała wszystkich uczestników rajdu i przedstawiła trasy, które prowadziły do Wenecji. I trasą: szkoła – Berdecha – Wenecja – szli  uczniowie ze szkół: w Nowym Borku, Kąkolówce i Futomie. II trasę, która wiodła przez Łączki, przemierzali uczniowie ze szkół: w Błażowej Dolnej, Białce i Piątkowej. III trasą szli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lecce. Przewodnikami grup byli nauczyciele i uczniowie z klasy VI ze SP w Lecce.

            Później wszyscy spotkali się na stadionie „Wenecjanka”, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. Po gorącym powitaniu przez panią dyr. szkoły, zjedzeniu pieczonej kiełbaski i wypiciu herbatki oraz po krótkim odpoczynku nasi goście wzięli udział w różnego rodzaju konkursach:

- piosenki rajdowej,

- na strój wenecki,

- na hasło ekologiczne.

Uczestnicy wykazali się pomysłowością i zaprezentowali się wspaniale. Z kolei przyszedł czas na konkurencje sportowe (rzut ringiem, wyścig z przewlekaniem szarfy, strzał na bramkę i rzut piłką ręczną). Wszystkie konkursy oceniała komisja w skład, której weszli opiekunowie grup oraz nauczyciele – gospodarze rajdu. Jury dokonało oceny wg wcześniej przygotowanej punktacji.

Po zakończonych konkurencjach przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Trzy zwycięskie szkoły otrzymały puchary: I miejsce zajęła drużyna z Nowego Borku, II miejsce drużyna z Piątkowej, a III miejsce z Błażowej Dolnej. Pani dyrektor wręczyła zwycięskim drużynom puchary.

Po ogłoszeniu wyników odbyła się dyskoteka na świeżym powietrzu, a niektórzy uczestnicy rajdu mogli wykazać się zdolnościami muzycznymi śpiewając piosenki. Wszyscy świetnie się bawili.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Lecce, nauczyciele i uczniowie składają podziękowanie: Radzie Rodziców, panu Danielowi Batorowi i sponsorom: właścicielowi „Delikatesów Centrum” w Błażowej i firmie „Alfred Chmielnik Zdrój”.

Halina Warzocha