www.splecka.itl.pl

 
 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprez
UczniowieZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia z EFS
INDYWIDUALIZACJA 


 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

 SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci, które zalegają poza specjalnymi miejscami wyznaczonymi do ich składowania. Celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

W Polsce akcja ta odbywa się co roku. Uczestniczą w niej uczniowie, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych. Tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji z cyklu "Sprzątanie Świata" towarzyszyło hasło: "Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę".

Jak co roku, do akcji włączyła się też nasza szkoła. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców posprzątali najbliższe obejście szkoły, remizy OSP oraz przydrożne rowy.

    

Joanna Groszek