www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprezZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Projekt: "Przez aktywność do sukcesu"
Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego
Pracownia z EFS

 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

 Jednym z nieodłącznych elementów Świąt Bożego Narodzenia, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić te święta, jest bożonarodzeniowa szopka. Jej historia sięga jeszcze średniowiecza, kiedy to w roku 1223, w grocie koło Greccio, pierwszą szopkę urządził św. Franciszek z Asyżu. Początkowo szopki powstawały przy franciszkańskich klasztorach. Z czasem jednak, zaczęły się rozprzestrzeniać i obecnie można je spotkać na wszystkich kontynentach i pod każdą szerokością geograficzną.

W Polsce pierwsze szopki pojawiły się pod koniec XIII wieku również za sprawą zakonu franciszkańskiego, który w tym czasie zaczął budować swoje klasztory w naszym kraju. Pierwsze szopki były bardzo skromne i wierne przekazom biblijnym. W kolejnych jednakże latach i wiekach, zaczęły przybierać różnorodne rozmiary i rodzaje. Spośród najbardziej znanych szopek w Polsce, możemy wymienić szopki krakowskie i szopki ruchome.

To właśnie szopka ruchoma, znajdująca się w błażowskim kościele, była celem wycieczki uczniów klas 0 - 5, którzy wraz ze swoimi wychowawcami, w dniu 1 lutego, udali się na nią, aby obejrzeć tą piękną, pełną życia szopkę.

Bogdan Kruczek

Obejrzyj szopkę