www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

 

 WARSZTATY EKOLOGICZNE

Od 15 lat na terenie Centralnego Podkarpacia realizowane są „zielone” interaktywne warsztaty edukacji ekologicznej. „Expedycje Klubu Eko” to 6-godzinny wyjazd w plener, pod przewodnictwem trenera - ekologa. 9 października 2013 r. dwudziestopięcioosobowa grupa uczniów z naszej szkoły  wzięła udział w takich warsztatach.

Pojechaliśmy autokarem, ale większość czasu spędziliśmy idąc pieszo. Głównym celem naszej trasy był rezerwat przyrody „Wielki Las” w Woli Zgłobieńskiej, który został utworzony w 1997 r. i obejmuje powierzchnię 71 ha. Chroni jeden z najpiękniejszych drzewostanów bukowych Pogórza. Uwagę zwracają naturalne odnowienia jodły i 130-letnie buki – wspaniały starodrzew buczyny karpackiej.

Specjalne zajęcia pod okiem pani przewodnik ułatwiły bezpośredni kontakt dzieci z naturą a zmysły uczestników zostały pobudzone nowymi wrażeniami, odmiennymi od codziennych. Uczestnicy dowiedzieli się, że chociaż rozwój cywilizacyjny odpowiedzialny jest za narastające problemy środowiskowe, to mądre postępowanie człowieka może łagodzić powstające szkody. 

Dzieci podczas warsztatów przekonują się, że najbliższa okolica może być źródłem turystycznych przygód i niezapomnianych wrażeń.