www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce- Szkołą Promującą Zdrowie

 

W latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 w naszej szkole prowadziliśmy działania dydaktyczno-wychowawcze w zakresie promocji zdrowia i promowaliśmy idee Szkół Promujących Zdrowie.  W ten sposób otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia naszej szkoły do Rejonowej Rzeszowskiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

Swoje działania rozpoczęliśmy od diagnozy potrzeb i zasobów. Wyniki tej diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do jego rozwiązania. Diagnozą tą objęto uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Priorytetem w pierwszym roku szkolnym było „Tworzenie prawidłowych zachowań związanych z właściwymi nawykami żywieniowymi oraz zdrowotnymi”, natomiast w drugim „Tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników szkoły”.

Promocja zdrowia w naszej szkole opierała się na prowadzeniu przez nauczycieli, uczniów, rodziców, pielęgniarkę szkolną i innych różnorodnych działań. Ponieważ było ich bardzo wiele, poniżej przedstawię niektóre z nich:

W ramach zwiększenia aktywności ruchowej uczniów.

Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich). Uczestniczyli w wycieczkach integracyjno-krajoznawczych: do Krosna, Żarnowca, Bóbrki, Odrzykonia i Prządek, do Komańczy, Dukli i Miejsca Piastowego, oraz w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie uczestniczyli również w pieszych i rowerowych wycieczkach po najbliższej okolicy.

W celu zmiany nawyków żywieniowych – promocji zdrowej żywności w  szkole zorganizowane zostały następujące imprezy:

- „Dzień jabłka” wraz z pogadanką na temat wartości odżywczych jabłka połączony z degustacją jabłek, upieczonej, pod czujnym okiem wychowawcy, przez uczniów - babki jabłkowej, oraz śpiewaniu piosenek i wykonaniu plakatu reklamującego walory odżywcze jabłka.

-  Szkolny konkurs na sałatkę połączony z pogadanką oraz z degustacją. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców wykonali wyśmienite sałatki, które wzięły udział w szkolnym konkursie i później zostały skonsumowane przez dzieci.

-  „Pijmy marchewkowy sok przez cały rok”. W ramach tej akcji odbyła się promocja spożywania marchewki. Wszyscy w tym dniu przyszli ubrani w kolorach marchewki. Najmłodsi uczniowie , wykonali różne cuda i cudeńka z marchewki. Odbył się konkurs na najładniejszy strój marchewkowy oraz na najładniejsze ludziki z marchewki.

- Zdrowe potrawy – promocja żywności ekologicznej. Uczniowie pod okiem swoich wychowawców przygotowali pyszne kanapki warzywne oraz zasmakowali domowych powideł i dżemów. Mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych przygotowanych przez szkolnego koordynatora na temat „Żywność ekologiczna” i  „Gospodarstwo ekologiczne”.

- „Pijmy zdrowe napoje”. Uczniowie klas starszych pod opieką swojego wychowawcy, przygotowali ziołowe herbatki i wyjaśnili jakie walory zdrowotne posiada każda z nich. Napoje te degustowaliśmy wszyscy z wielkim smakiem.

- „Zdrowe potrawy z ziemniaka”. Uczniowie wzięli udział w ognisku i uczyli się pod okiem swoich wychowawców jak przyrządzić pieczone na ognisku ziemniaki. W szkole każda klasa przygotowała kulinarne przepisy na zdrowe potrawy z ziemniaków.

Propagowanie zasad zdrowego odżywiania odbywało się przez cały okres przygotowawczy na gazetkach ściennych eksponowanych na korytarzu szkolnym, jak i w salach lekcyjnych. Uczniowie pod opieką szkolnego koordynatora oraz wychowawców wykonali gazetki ścienne promujące zdrowie, np: „Jedno jabłko z wieczora i nie trzeba doktora”, „Naturalne antybiotyki”, „Żywność ekologiczna”, „Mydło lubi zabawę” – gazetka          o higienie ciała, „Ruch jest dobry na wszystko”, „ABC dobrego wychowania”, „Zdrowotne właściwości marchewki”, „Walczymy z chorobami”, „Bezpiecznie na feriach”, „Hałas szkodzi zdrowiu”, „Pijmy zdrowe napoje”, „Ruch to zdrowie”.

W ramach wypracowania nawyków prozdrowotnych i ekologicznych w naszej szkole prowadzona była zbiórka zużytych baterii oraz surowców wtórnych. W czasie zimy uczniowie dokarmiali ptaki. Co roku brali udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym, zdobywając przy tym nagrody i wyróżnienia. Uczniowie sprawowali opiekę nad zielenią szkolną. Przygotowali plakaty z hasłami prozdrowotnymi. Brali udział w zajęciach turystyczno-przyrodniczych, na których realizowane były treści ekologiczne i zdrowotne. Raz w miesiącu dla uczniów klas I – VI, pielęgniarka szkolna prowadziła fluoryzację zębów.

Kształtując postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych w szkole prowadzone były cyklicznie pogadanki na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz zachowania zasad bezpieczeństwa w zależności od pogody i sytuacji życiowych. Uczniowie klas I wzięli udział w programie Klub Bezpiecznego Puchatka. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach udzielania I pomocy przedlekarskiej, prowadzonych przez wolontariuszkę Programu Projektor – wolontariat studencki.

Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych uczniowie na początku każdego roku szkolnego brali udział w spotkaniach z panem policjantem na temat: „Zasady zachowania się na drodze”, „Bezpieczne przechodzenie na drugą stronę jezdni”. Uczniowie klas 0-3 pod opieką swoich wychowawców na początku każdego roku szkolnego uczyli się jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Wykonywali plakaty na temat bezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych. Tuż przed wakacjami odbyło się szkolenie uczniów klas 3-6 z zakresu BHP w rolnictwie. W ramach akcji „Jesteśmy widoczni na drodze” uczniowie otrzymali od PZU opaski i znaczki odblaskowe, które poprzypinali sobie do plecaków i ubrań.

Działania promujące zdrowy styl życia – spotkania/pogadanki z pielęgniarką szkolną. Uczniowie wzięli udział w wielu spotkaniach, które prowadziła pielęgniarka szkolna, oto tematy niektórych z nich: „Walka z próchnicą” – nauka szczotkowania zębów,  „Nauka prawidłowego mycia rąk”, „Naturalne metody zapobiegania przeziębieniom”, „Uwaga na owady”,  „Higiena osobista w okresie dojrzewania”,  „Śmiech to zdrowie”, „Hałas uszkadza słuch”, „Zdrowe oczy i prosty kręgosłup”.

W swoich działaniach propagowaliśmy także różne akcje charytatywne. Nasi uczniowie z wielką chęcią angażowali się w pomoc na rzecz innych potrzebujących. Działania i akcje, których podjęliśmy się w ostatnich latach to: „Góra grosza”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Jałmużna Wielkopostna”, zbiórka nakrętek dla ciężko chorej dziewczynki. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się akcja „Wszystkie Kolory Świata”, w której uczniowie przygotowywali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te były niezwykłe, bo symbolizowały pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich miała swoją tożsamość. Dzieci same wybierały dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieściły w specjalnym „akcie urodzenia”. Laleczki te zostały zlicytowane podczas szkolnej wywiadówki. Cena wywoławcza jednej laleczki wynosiła 10 zł. Uzyskana ze sprzedaży kwota, została wpłacona na konto UNICEF.

Inne działania promujące zdrowy styl życia prowadzone w naszej szkole to: konkurs plastyczny na projekt znaczka logo Szkoły Promującej Zdrowie, wykonywanie wystawek na korytarzu szkolnym np. „Naturalne antybiotyki”, „Cuda i cudeńka z warzyw i owoców”. W ramach propagowania dobrego wychowania uczniowie wręczali sobie „serduszka życzliwości”. W ramach akcji „Stop próchnicy” został przeprowadzony przegląd zębów przez lekarza stomatologa. Uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali inscenizacje szkolne, np. „Nawyki higieniczne”, „ABC dobrego wychowania”, „Jak dbać o zdrowie?”, „Dzień Ziemi” .

Dzięki długofalowemu procesowi jakim jest tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie dokonało się wiele zmian prozdrowotnych w świadomości i zachowaniu naszych uczniów, nauczycieli oraz w otaczającym nas środowisku.

Pragnę dodać, iż w obecnym roku szkolnym 2013/2014 szkolny koordynator wraz z gronem pedagogicznym, uczniami i rodzicami, podjął, na dalsze lata szkolne, kolejne działania promujące zdrowie. Staramy się, aby nasza szkoła została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i uzyskała kolejny certyfikat.

 

 

Monika Mucha