www.splecka.itl.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Certyfikat SzPZ

 

Informacje o Szkole Promującej Zdrowie

 

Plan działań na 2011/2012 r.

 

Plan działań na 2012/2013 r.

 

Plan działań na 2013/2014 r.